Συνεταιριστική

Αστική Ευθύνη προς τρίτους

Καλύπτουμε τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σου, με τα εκάστοτε όρια που προβλέπονται στη νομοθεσία μας.

Υλικές Ζημιές του Αυτοκινήτου σου

Καλύπτουμε το αυτοκίνητό σου από κάθε πιθανό κίνδυνο, όπως ολική-μερική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ή κακόβουλες πράξεις, καιρικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, καθώς και ίδιες ζημίες. Το αυτοκίνητό σου είναι ασφαλές, λόγω των ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων της Συνεταιριστικής, που καλύπτουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Νομική Προστασία

Καλύπτουμε τον κάτοχο ή τον οδηγό του οχήματος για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, τις προσφυγές σε αρμόδιες διοικητικές αρχές για μείωση ή εξάλειψη διοικητικών προστίμων, καθώς και την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κύριου ή νόμιμου κατόχου.

Προσωπικό Ατύχημα

Με την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού ή ιδιοκτήτη, εξασφαλίζουμε εσένα και την οικογένειά σου από τις επιπτώσεις ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Οδική Βοήθεια

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σου ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος, στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, σου δίνεται η δυνατότητα της μεταφοράς του σε συνεργείο της επιλογής σου ή του επαναπατρισμού του.

Posted in Uncategorized.